Disclaimer

Op deze pagina vindt je onze disclaimer. Lees hem heel goed door. Mocht het niet helemaal duidelijk zijn. Neem dan contact met ons op.

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website www.protechvloeren.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden, met Nederlandse recht van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis genomen te hebben van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Protech Vloeren BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Protech Vloeren BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Protech Vloeren BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Protech Vloeren BV en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Protech Vloeren BV garandeert niet dat e-mails die aan Protech Vloeren BV worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail Protech Vloeren BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Protech Vloeren BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Protech Vloeren BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Het kan zijn dat deze websites een eigen privacy policy, cookie policy of gebruiksvoorwaarden hanteren. Het is raadzaam om van deze informatie kennis te nemen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen Protech Vloeren BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder Protech Vloeren BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Voor vragen

Kunt u contact op nemen met Protech Vloeren BV:

T:        06-43171998
W:       www.protechvloeren.nl
E:        info@protechvloeren.nl

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.